Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi nếu có thắc mắc về sản phẩm và yêu cầu báo giá.

Video mô phỏng


Jungle Gym

01.Jungle Gym

Tool Changer

02.Thay nhanh dụng cụ

Micro Mold

03. Khuôn nhỏ

Tool changer (articulated robot)

04. Thay nhanh dụng cụ (articulated robot)

Servo gate cut

05.Servo gate cut

Jig exchange

06. Thay nhanh Jig

Chuck manual exchange A

07.Thay bàn gắp bằng tay A

Chuck manual exchange B

08. Thay bàn gắp bằng tay B

Tool changer (articulated robot)

09.Thay nhanh dụng cụ (articulated robot)