Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi nếu có thắc mắc về sản phẩm và yêu cầu báo giá.

Dùng cho robot gắp nhựa, tải trọng 3kg

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

Mã sản phẩm: 140266

Model: OX-SSB

Khối lượng: 330.00g

*Khả năng chịu tải:~3Kg..

Tags: NEW!

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

Mã sản phẩm: 140280

Model: OX-SSBN

Khối lượng: 318.00g

*Khả năng chịu tải:~3Kg..

Tags: NEW!

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA BÀN GẮP)

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA BÀN GẮP)

Mã sản phẩm: 140268

Model: OX-SSBI

Khối lượng: 120.00g

*Khả năng chịu tải:~3Kg..

Tags: NEW!

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA BÀN GẮP)

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA BÀN GẮP)

Mã sản phẩm: 140281

Model: OX-SSBNI

Khối lượng: 108.00g

*Khả năng chịu tải:~3Kg..

Tags: NEW!

Hiển thị 1 đến 4 / 4 ( 1 Trang)