Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi nếu có thắc mắc về sản phẩm và yêu cầu báo giá.

Dùng cho robot gắp nhựa, tải trọng 15kg

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

Mã sản phẩm: 140299

Model: OX-WSB

Khối lượng: 845.00g

*Khả năng chịu tải:~15Kg..

Tags: NEW!

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

Mã sản phẩm: 140345

Model: OX-SBN-30

Khối lượng: 470.00g

..

Tags: NEW!

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA BÀN GẮP)

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA BÀN GẮP)

Mã sản phẩm: 140301

Model: OX-WSBI

Khối lượng: 365.00g

*Khả năng chịu tải:~15Kg..

Tags: NEW!

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA BÀN GẮP)

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA BÀN GẮP)

Mã sản phẩm: 140302

Model: OX-WSBNI

Khối lượng: 320.00g

*Khả năng chịu tải:~15Kg..

Tags: NEW!

TOOL CHANGER(ROBOT SIDE)

TOOL CHANGER(ROBOT SIDE)

Mã sản phẩm: 140162

Model: OX-WSA

Khối lượng: 674.00g

*Load capacity:~15Kg..

Hiển thị 1 đến 5 / 5 ( 1 Trang)