Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi nếu có thắc mắc về sản phẩm và yêu cầu báo giá.

Dùng cho robot gắp nhựa, tải trọng 35kg

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

Mã sản phẩm: 140183

Model: OX-LB

Khối lượng: 1,290.00g

*Khả năng chịu tải:~35Kg..

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA BÀN GẮP)

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA BÀN GẮP)

Mã sản phẩm: 140186

Model: OX-LBI

Khối lượng: 615.00g

*Khả năng chịu tải:~35Kg..

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

Mã sản phẩm: 140231

Model: OX-LBN

Khối lượng: 1,250.00g

*Khả năng chịu tải:~35Kg..

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA BÀN GẮP)

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA BÀN GẮP)

Mã sản phẩm: 140232

Model: OX-LBNI

Khối lượng: 575.00g

*Khả năng chịu tải:~35Kg..

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

Mã sản phẩm: 140274

Model: OX-LBF

Khối lượng: 1,485.00g

*Khả năng chịu tải:~35Kg..

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA BÀN GẮP)

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA BÀN GẮP)

Mã sản phẩm: 140273

Model: OX-LBFI

Khối lượng: 760.00g

*Khả năng chịu tải:~35Kg..

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

Mã sản phẩm: 140258

Model: OX-LBFN

Khối lượng: 1,478.00g

*Khả năng chịu tải:~35Kg..

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA BÀN GẮP)

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA BÀN GẮP)

Mã sản phẩm: 140259

Model: OX-LBFNI

Khối lượng: 756.00g

*Khả năng chịu tải:~35Kg..

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

Mã sản phẩm: 140228

Model: OX-LB-30

Khối lượng: 1,370.00g

*Khả năng chịu tải:~35Kg..

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

Mã sản phẩm: 140279

Model: OX-LBN-30

Khối lượng: 1,330.00g

*Khả năng chịu tải:~35Kg..

TOOL CHANGER(ROBOT SIDE)

TOOL CHANGER(ROBOT SIDE)

Mã sản phẩm: 140158

Model: OX-LA

Khối lượng: 1,020.00g

*Load capacity:~35Kg..

Hiển thị 1 đến 11 / 11 ( 1 Trang)