Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi nếu có thắc mắc về sản phẩm và yêu cầu báo giá.

Dùng cho robot gắp nhựa, tải trọng 80kg

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

Mã sản phẩm: 140184

Model: OX-WLB

Khối lượng: 2,720.00g

*Khả năng chịu tải:~80Kg..

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA BÀN GẮP)

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA BÀN GẮP)

Mã sản phẩm: 140187

Model: OX-WLBI

Khối lượng: 1,385.00g

*Khả năng chịu tải:~80Kg..

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

Mã sản phẩm: 140277

Model: OX-WLBN

Khối lượng: 2,680.00g

*Khả năng chịu tải:~80Kg..

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA BÀN GẮP)

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA BÀN GẮP)

Mã sản phẩm: 140278

Model: OX-WLBNI

Khối lượng: 1,345.00g

*Khả năng chịu tải:~80Kg..

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

Mã sản phẩm: 140300

Model: OX-WSBN

Khối lượng: 787.00g

*Khả năng chịu tải:~15Kg..

Tags: NEW!

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

Mã sản phẩm: 140283

Model: OX-WLB-30

Khối lượng: 2,905.00g

*Khả năng chịu tải:~80Kg..

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG (PHÍA ROBOT)

Mã sản phẩm: 140267

Model: OX-WLBN-30

Khối lượng: 2,865.00g

*Khả năng chịu tải:~80Kg..

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG

CỤM THÁO LẮP BÀN GẮP TỰ ĐỘNG

Mã sản phẩm: 140160

Model: OX-WLA

Khối lượng: 2,225.00g

*Khả năng chịu tải:~80Kg..

TOOL CHANGER(TOOL SIDE)

TOOL CHANGER(TOOL SIDE)

Mã sản phẩm: 140161

Model: OX-WLAI

Khối lượng: 1,370.00g

*Load capacity:~80Kg..

Hiển thị 1 đến 9 / 9 ( 1 Trang)