Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi nếu có thắc mắc về sản phẩm và yêu cầu báo giá.

Giá đỡ thay bàn gắp nhanh

TẤM ĐỠ THAY NHANH BÀN GẮP

TẤM ĐỠ THAY NHANH BÀN GẮP

Mã sản phẩm: 072600

Model: HSL

Khối lượng: 182.00g

*Khả năng chịu tải :~3Kg..

TẤM ĐỠ THAY NHANH BÀN GẮP

TẤM ĐỠ THAY NHANH BÀN GẮP

Mã sản phẩm: 072601

Model: HSAL

Khối lượng: 1,300.00g

*Khả năng chịu tải:~10Kg..

TẤM ĐỠ THAY NHANH BÀN GẮP

TẤM ĐỠ THAY NHANH BÀN GẮP

Mã sản phẩm: 072602

Model: HLAL

Khối lượng: 2,800.00g

*Khả năng chịu tải:~35Kg..

TẤM TREO BÀN GẮP

TẤM TREO BÀN GẮP

Mã sản phẩm: 196532

Model: TS

Khối lượng: 43.00g

*Khả năng chịu tải:~3Kg..

TẤM TREO BÀN GẮP

TẤM TREO BÀN GẮP

Mã sản phẩm: 196533

Model: TSA

Khối lượng: 99.00g

*Khả năng chịu tải:~10Kg..

TẤM TREO BÀN GẮP

TẤM TREO BÀN GẮP

Mã sản phẩm: 196656

Model: TLA1

Khối lượng: 356.00g

*Khả năng chịu tải:~35Kg *Đổi từ mã No.196534 TLA. Thêm: Khoảng các lỗ lắp đặt 20X50MM ...

Hiển thị 1 đến 6 / 6 ( 1 Trang)