Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi nếu có thắc mắc về sản phẩm và yêu cầu báo giá.

Giá đỡ bàn gắp dạng nam châm

TẤM ĐỠ BÀN GẮP (PHÍA CỐ ĐỊNH)

TẤM ĐỠ BÀN GẮP (PHÍA CỐ ĐỊNH)

Mã sản phẩm: 072732

Model: HNE-48

Khối lượng: 540.00g

*Khả năng chịu tải:~1Kg(9.8N)..

TẤM ĐỠ BÀN GẮP (PHÍA CỐ ĐỊNH)

TẤM ĐỠ BÀN GẮP (PHÍA CỐ ĐỊNH)

Mã sản phẩm: 072733

Model: HNE-S

Khối lượng: 680.00g

*Khả năng chịu tải:~1Kg(9.8N)..

TẤM TREO BÀN GẮP

TẤM TREO BÀN GẮP

Mã sản phẩm: 196636

Model: TNE-48I

Khối lượng: 70.00g

*Khả năng chịu tải:~1Kg(9.8N)..

TẤM TREO BÀN GẮP

TẤM TREO BÀN GẮP

Mã sản phẩm: 196637

Model: TNE-SI

Khối lượng: 140.00g

*Khả năng chịu tải:~1Kg(9.8N)..

TẤM ĐỠ BÀN GẮP (PHÍA CỐ ĐỊNH)

TẤM ĐỠ BÀN GẮP (PHÍA CỐ ĐỊNH)

Mã sản phẩm: 072811

Model: HNE-SL

Khối lượng: 632.00g

*Khả năng chịu tải:~1Kg(9.8N) Thời gian giao hàng sẽ khá lâu. Vui lòng liên hệ với văn phòng kinh d..

TẤM TREO BÀN GẮP

TẤM TREO BÀN GẮP

Mã sản phẩm: 196727

Model: TNE-SLI

Khối lượng: 115.00g

*Khả năng chịu tải:~1Kg(9.8N) Thời gian giao hàng sẽ khá lâu. Vui lòng liên hệ với văn phòng kinh d..

Hiển thị 1 đến 6 / 6 ( 1 Trang)