Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi nếu có thắc mắc về sản phẩm và yêu cầu báo giá.

Xi lanh kẹp song song

XI LANH KHÍ KẸP 5ST

XI LANH KHÍ KẸP 5ST

Mã sản phẩm: 072172

Model: HC-5S

Khối lượng: 32.00g

..

XI LANH KHÍ KẸP 10ST

XI LANH KHÍ KẸP 10ST

Mã sản phẩm: 072171

Model: HC-10S

Khối lượng: 70.00g

..

XI LANH KHÍ KẸP 10ST

XI LANH KHÍ KẸP 10ST

Mã sản phẩm: 072170

Model: HC-10

Khối lượng: 70.00g

..

XI LANH KHÍ KẸP 5ST

XI LANH KHÍ KẸP 5ST

Mã sản phẩm: 072702

Model: HC1-5S-C1

Khối lượng: 50.00g

Dòng định mức 100mA 30VDC..

XI LANH KHÍ KẸP 10ST

XI LANH KHÍ KẸP 10ST

Mã sản phẩm: 072703

Model: HC1-10S-C1

Khối lượng: 95.00g

Dòng định mức 100mA 30VDC..

XI LANH KHÍ KẸP 20ST

XI LANH KHÍ KẸP 20ST

Mã sản phẩm: 072704

Model: HC1-20S-C1

Khối lượng: 305.00g

Dòng định mức 100mA 30VDC..

XI LANH KHÍ KẸP 10ST

XI LANH KHÍ KẸP 10ST

Mã sản phẩm: 072705

Model: HC1-10-C1

Khối lượng: 95.00g

Dòng định mức 100mA 30VDC..

XI LANH KHÍ KẸP 20ST

XI LANH KHÍ KẸP 20ST

Mã sản phẩm: 072706

Model: HC1-20-C1

Khối lượng: 300.00g

Dòng định mức 100mA 30VDC..

TẤM KẸP CHO XI LANH

TẤM KẸP CHO XI LANH

Mã sản phẩm: 023215

Model: CP-HC10N

Khối lượng: 9.00g

..

TẤM KẸP CHO XI LANH

TẤM KẸP CHO XI LANH

Mã sản phẩm: 023216

Model: CP-HC20N

Khối lượng: 26.00g

..

TẤM ĐỆM CHO XI LANH

TẤM ĐỆM CHO XI LANH

Mã sản phẩm: 023217

Model: CP-HC10S

Khối lượng: 1.00g

..

TẤM ĐỆM CHO XI LANH

TẤM ĐỆM CHO XI LANH

Mã sản phẩm: 023218

Model: CP-HC20S

Khối lượng: 2.00g

..

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

Mã sản phẩm: 072708

Model: HC1-SW1

Khối lượng: 10.00g

Dòng định mức 100mA 30VDC..

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

CẢM BIẾN TIỆM CẬN

Mã sản phẩm: 072709

Model: HC1-SW2

Khối lượng: 10.00g

Dòng định mức 100mA 30VDC..

XI LANH KHÍ KẸP

XI LANH KHÍ KẸP

Mã sản phẩm: 282205

Model: 2HC1-80

Khối lượng: 650.00g

..

XI LANH KHÍ KẸP

XI LANH KHÍ KẸP

Mã sản phẩm: 123401

Model: MHZ2-10S

Khối lượng: 55.00g

Đặt hàng sản phẩm

..

XI LANH KHÍ KẸP

XI LANH KHÍ KẸP

Mã sản phẩm: 122451

Model: MHZ2-10SN

Khối lượng: 55.00g

Đặt hàng sản phẩm

..

XI LANH KHÍ KẸP 15ST

XI LANH KHÍ KẸP 15ST

Mã sản phẩm: 071996

Model: HLA-12AS

Khối lượng: 152.00g

..

XI LANH KHÍ KẸP 20ST

XI LANH KHÍ KẸP 20ST

Mã sản phẩm: 070986

Model: HLA-15AS

Khối lượng: 276.00g

..

XI LANH KHÍ KẸP 25ST

XI LANH KHÍ KẸP 25ST

Mã sản phẩm: 071997

Model: HLA-20AS

Khối lượng: 504.00g

..

XI LANH KHÍ KẸP 15ST

XI LANH KHÍ KẸP 15ST

Mã sản phẩm: 071999

Model: HLAG-12AS

Khối lượng: 157.00g

..

XI LANH KHÍ KẸP 20ST

XI LANH KHÍ KẸP 20ST

Mã sản phẩm: 072000

Model: HLAG-15AS

Khối lượng: 281.00g

..

Hiển thị 1 đến 22 / 22 ( 1 Trang)