Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi nếu có thắc mắc về sản phẩm và yêu cầu báo giá.

Vật liệu đệm

TẤM KẸP CHO XI LANH

TẤM KẸP CHO XI LANH

Mã sản phẩm: 370078

Model: 5T*50*100

Khối lượng: 27.60g

..

TẤM KẸP CHO XI LANH

TẤM KẸP CHO XI LANH

Mã sản phẩm: 310536

Model: 5T*50*100

Khối lượng: 27.60g

..

TẤM KẸP CHO XI LANH

TẤM KẸP CHO XI LANH

Mã sản phẩm: 293463

Model: 3T*250*250

Khối lượng: 102.00g

..

TẤM DÁN

TẤM DÁN

Mã sản phẩm: 340923

Model: 8*50*100-EPSP

Khối lượng: 5.00g

*Kích thước thành phẩm có thể khác với kích thước của bản vẽ do vật liệu xốp được sử dụng...

KEO DÍNH

KEO DÍNH

Mã sản phẩm: 371765

Model: SUPER-X ๏ฝฅ20TM

Khối lượng: 42.00g

..

TẤM ĐỆM CAO SU

TẤM ĐỆM CAO SU

Mã sản phẩm: 072746

Model: 40C-SP

Khối lượng: 1.00g

..

KEO DÍNH

KEO DÍNH

Mã sản phẩm: 371677

Model: SUPER-X NO.8008-135TM

Khối lượng: 180.00g

Vui lòng mua sản phẩm nếu cần có bảng dữ liệu an toàn (SDS)...

Hiển thị 1 đến 7 / 7 ( 1 Trang)