Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi nếu có thắc mắc về sản phẩm và yêu cầu báo giá.

Phẳng (Silicon)

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210789

Model: VAPH-4M

Khối lượng: 0.20g

*Chân hút: micromini,micromini, loại VFILB-M ..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210790

Model: VAPH-6M

Khối lượng: 0.30g

*Chân hút: micromini,micromini, loại VFILB-M ..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210700

Model: VAPH-4C

Khối lượng: 0.40g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210255

Model: VAPH-6C

Khối lượng: 0.50g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210191

Model: VAPH-8C

Khối lượng: 0.60g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210615

Model: VAPH-10C

Khối lượng: 0.70g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210192

Model: VAPH-12C

Khối lượng: 0.80g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210616

Model: VAPH-14C

Khối lượng: 1.00g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210193

Model: VAPH-15C

Khối lượng: 2.20g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210194

Model: VAPH-20C

Khối lượng: 2.60g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210617

Model: VAPH-25C

Khối lượng: 3.30g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210195

Model: VAPH-30C

Khối lượng: 3.60g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210618

Model: VAPH-35C

Khối lượng: 4.00g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210196

Model: VAPH-40C

Khối lượng: 5.70g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210621

Model: VAPH-45C

Khối lượng: 6.90g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210619

Model: VAPH-50F

Khối lượng: 11.00g

*Chân giác hút: large,large, loại VFI-L..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210311

Model: VAPH-60F(SH55U)

Khối lượng: 17.00g

*Chân giác hút: large,large, loại VFI-L..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210044

Model: VAPH-60F-2

Khối lượng: 73.00g

*Chân giác hút: large,large, loại VFI-L..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210620

Model: VAPH-70F

Khối lượng: 17.00g

*Chân giác hút: large,large, loại VFI-L..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210389

Model: VAPH-15C-1

Khối lượng: 2.00g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210390

Model: VAPH-20C-1

Khối lượng: 2.40g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210538

Model: VAPH-60F-SP

Khối lượng: 22.00g

*Chân giác hút: large,large, loại VFI-L..

Hiển thị 1 đến 22 / 22 ( 1 Trang)