Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi nếu có thắc mắc về sản phẩm và yêu cầu báo giá.

Phẳng (Urethane)

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210701

Model: VAPU-4C

Khối lượng: 0.40g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210395

Model: VAPU-6C

Khối lượng: 0.60g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210396

Model: VAPU-8C

Khối lượng: 0.70g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210703

Model: VAPU-10C

Khối lượng: 0.70g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210397

Model: VAPU-12C

Khối lượng: 0.80g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210705

Model: VAPU-14C

Khối lượng: 0.80g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210398

Model: VAPU-15C

Khối lượng: 2.40g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210399

Model: VAPU-20C

Khối lượng: 2.80g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210400

Model: VAPU-30C

Khối lượng: 3.60g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210401

Model: VAPU-40C

Khối lượng: 6.00g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

Hiển thị 1 đến 10 / 10 ( 1 Trang)