Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi nếu có thắc mắc về sản phẩm và yêu cầu báo giá.

Phẳng (Fluoride)

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210702

Model: VAPF-4C

Khối lượng: 0.90g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210402

Model: VAPF-6C

Khối lượng: 0.90g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210403

Model: VAPF-8C

Khối lượng: 1.00g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210704

Model: VAPF-10C

Khối lượng: 1.00g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210404

Model: VAPF-12C

Khối lượng: 1.20g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210706

Model: VAPF-14C

Khối lượng: 1.20g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210405

Model: VAPF-15C

Khối lượng: 3.50g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210406

Model: VAPF-20C

Khối lượng: 3.80g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210407

Model: VAPF-30C

Khối lượng: 5.50g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210408

Model: VAPF-40C

Khối lượng: 8.80g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210417

Model: VAPF-60F

Khối lượng: 28.00g

*Chân giác hút: large,large, loại VFI-L..

Hiển thị 1 đến 11 / 11 ( 1 Trang)