Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi nếu có thắc mắc về sản phẩm và yêu cầu báo giá.

Phẳng (Nitril)

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210791

Model: VAPN-4C

Khối lượng: 0.70g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210792

Model: VAPN-6C

Khối lượng: 0.70g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210793

Model: VAPN-8C

Khối lượng: 0.60g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210794

Model: VAPN-10C

Khối lượng: 0.60g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210795

Model: VAPN-12C

Khối lượng: 1.00g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210796

Model: VAPN-14C

Khối lượng: 1.00g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210797

Model: VAPN-15C

Khối lượng: 3.10g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210798

Model: VAPN-20C

Khối lượng: 3.30g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210799

Model: VAPN-30C

Khối lượng: 4.60g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210800

Model: VAPN-40C

Khối lượng: 7.60g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210801

Model: VAPN-60F

Khối lượng: 23.80g

*Chân giác hút: large,large, loại VFI-L..

Hiển thị 1 đến 11 / 11 ( 1 Trang)