Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi nếu có thắc mắc về sản phẩm và yêu cầu báo giá.

Tầng (Silicon)

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210280

Model: VAPH-12C-2

Khối lượng: 1.10g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210310

Model: VAPH-20C-2

Khối lượng: 2.80g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 210897

Model: VAPH-3C-3

Khối lượng: 1.00g

*Chân hút: micromini,micromini, loại VFILB-M ..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210697

Model: VAPH-15C-3

Khối lượng: 2.70g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210661

Model: VAPH-20C-3

Khối lượng: 2.90g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210662

Model: VAPH-30C-3

Khối lượng: 7.00g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210663

Model: VAPH-40C-3

Khối lượng: 18.40g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 196327

Model: TR-1062-1M

Khối lượng: 1.00g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 196342

Model: TR-1062-2M

Khối lượng: 1.00g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 196406

Model: TR-1062-3M

Khối lượng: 1.00g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 196405

Model: TR-1062-4M

Khối lượng: 1.10g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 193511

Model: TR-1062-1

Khối lượng: 1.00g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 193512

Model: TR-1062-2

Khối lượng: 1.00g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 196135

Model: TR-1062-3

Khối lượng: 1.00g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 196136

Model: TR-1062-4

Khối lượng: 1.10g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

Hiển thị 1 đến 15 / 15 ( 1 Trang)