Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi nếu có thắc mắc về sản phẩm và yêu cầu báo giá.

Tầng (Nitril)

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210802

Model: VAPN-12C-2

Khối lượng: 1.50g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210803

Model: VAPN-20C-2

Khối lượng: 3.90g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 196403

Model: TRN-1062-1M

Khối lượng: 1.40g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 196401

Model: TRN-1062-2M

Khối lượng: 1.40g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 196399

Model: TRN-1062-3M

Khối lượng: 1.40g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 196397

Model: TRN-1062-4M

Khối lượng: 1.50g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 196404

Model: TRN-1062-1

Khối lượng: 1.40g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 196402

Model: TRN-1062-2

Khối lượng: 1.40g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 196400

Model: TRN-1062-3

Khối lượng: 1.40g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 196398

Model: TRN-1062-4

Khối lượng: 1.50g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

Hiển thị 1 đến 10 / 10 ( 1 Trang)