Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi nếu có thắc mắc về sản phẩm và yêu cầu báo giá.

Giác hút gắn Sponge

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210664

Model: VAPH-8C-SP

Khối lượng: 0.70g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210665

Model: VAPH-12C-SP

Khối lượng: 0.90g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210534

Model: VAPH-15C-SP

Khối lượng: 2.60g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210535

Model: VAPH-20C-SP

Khối lượng: 2.90g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210536

Model: VAPH-30C-SP

Khối lượng: 4.80g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210537

Model: VAPH-40C-SP

Khối lượng: 8.30g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210914

Model: VAPH-20C-10-3-SP

Khối lượng: 3.00g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210915

Model: VAPH-30C-15-3-SP

Khối lượng: 8.00g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210916

Model: VAPH-40C-20-3-SP

Khối lượng: 19.00g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210859

Model: VAPH-14C-EPSP

Khối lượng: 1.10g

*Chân giác hút: mini,mini, loại VFIL-SS *Finished dimensions may be different with those of the draw..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210860

Model: VAPH-20C-EPSP

Khối lượng: 2.80g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S *Finished dimensions may be different with those of the dra..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210861

Model: VAPH-30C-EPSP

Khối lượng: 4.00g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S *Finished dimensions may be different with those of the dra..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210862

Model: VAPH-40C-EPSP

Khối lượng: 6.40g

*Chân giác hút: small,small, loại VFIL-S *Finished dimensions may be different with those of the dra..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210863

Model: VAPH-50F-EPSP

Khối lượng: 11.50g

*Chân giác hút: large,large, loại VFI-L *Finished dimensions may be different with those of the draw..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 210864

Model: VAPH-60F-EPSP

Khối lượng: 18.10g

*Chân giác hút: large,large, loại VFI-L *Finished dimensions may be different with those of the draw..

Hiển thị 1 đến 15 / 15 ( 1 Trang)