Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi nếu có thắc mắc về sản phẩm và yêu cầu báo giá.

Giác hút phẳng (Silicon)

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183823

Model: SQN 1 SI-M3 M

Khối lượng: 1.00g

*Chân hút: micromini,micromini, loại VFILB-M ..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183824

Model: SQN 1.5 SI-M3 M

Khối lượng: 1.00g

*Chân hút: micromini,micromini, loại VFILB-M ..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183825

Model: SQN 2 SI-M3 M

Khối lượng: 1.00g

*Chân hút: micromini,micromini, loại VFILB-M ..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183826

Model: SQN 3.5 SI-M3 M

Khối lượng: 1.00g

*Chân hút: micromini,micromini, loại VFILB-M ..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183827

Model: SQN 5 SI-M5 M

Khối lượng: 1.10g

*Chân giác hút: Loại Non-rotate Mini , loại Non-rotate Mini,VFILB-SSH type..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183828

Model: SQN 6 SI-M5 M

Khối lượng: 1.10g

*Chân giác hút: Loại Non-rotate Mini , loại Non-rotate Mini,VFILB-SSH type..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183829

Model: SQN 8 SI-M5 M

Khối lượng: 1.20g

*Chân giác hút: Loại Non-rotate Mini , loại Non-rotate Mini,VFILB-SSH type..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183830

Model: SQN 10 SI-M5 M

Khối lượng: 1.30g

*Chân giác hút: Loại Non-rotate Mini , loại Non-rotate Mini,VFILB-SSH type..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183831

Model: SQN 15 SI-M5 M

Khối lượng: 4.50g

*Chân giác hút: Loại Non-rotate Small , loại Non-rotate Small,VFILB-SH type..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183832

Model: SQN 20 SI-M5 M

Khối lượng: 5.60g

*Chân giác hút: Loại Non-rotate Small , loại Non-rotate Small,VFILB-SH type..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183833

Model: SQN 25 SI-PT1/8 M

Khối lượng: 7.20g

*Chân giác hút: loại lớn, loại Non-rotate lớn , loại VFI-L ..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183834

Model: SQN 30 SI-PT1/8 M

Khối lượng: 7.90g

*Chân giác hút: loại lớn, loại Non-rotate lớn , loại VFI-L ..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183835

Model: SQN 35 SI-PT1/8 M

Khối lượng: 10.60g

*Chân giác hút: loại lớn, loại Non-rotate lớn , loại VFI-L ..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183836

Model: SQN 40 SI-PT1/8 M

Khối lượng: 12.20g

*Chân giác hút: loại lớn, loại Non-rotate lớn , loại VFI-L ..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183837

Model: SQN 50 SI-PT1/8 M

Khối lượng: 15.30g

*Chân giác hút: loại lớn, loại Non-rotate lớn , loại VFI-L ..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183838

Model: SQN 60 SI-PT1/8 M

Khối lượng: 34.20g

*Chân giác hút: loại lớn, loại Non-rotate lớn , loại VFI-L ..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183839

Model: SQN 80 SI-PT1/8 M

Khối lượng: 62.50g

*Chân giác hút: loại lớn, loại Non-rotate lớn , loại VFI-L ..

Hiển thị 1 đến 17 / 17 ( 1 Trang)