Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi nếu có thắc mắc về sản phẩm và yêu cầu báo giá.

Giác hút Oval (Silicon)

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183948

Model: SSGON 2*4 SI-M3 M

Khối lượng: 2.00g

*Chân hút: micromini,micromini, loại VFILB-MSH ..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183949

Model: SSGON 3.5*7 SI-M3 M

Khối lượng: 2.00g

*Chân hút: micromini,micromini, loại VFILB-MSH ..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183950

Model: SSGON 5*15 SI-M5 M

Khối lượng: 3.40g

*Chân giác hút: Loại Non-rotate Mini , loại Non-rotate Mini,VFILB-SSH type..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183951

Model: SSGON 10*30 SI-PT1/8 M

Khối lượng: 6.80g

*Chân giác hút: loại lớn, loại Non-rotate lớn , loại VFI-L ..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183952

Model: SSGON 15*45 SI-PT1/8 M

Khối lượng: 14.80g

*Chân giác hút: loại lớn, loại Non-rotate lớn , loại VFI-L ..

Hiển thị 1 đến 5 / 5 ( 1 Trang)