Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi nếu có thắc mắc về sản phẩm và yêu cầu báo giá.

Giác hút dạng 1.5 tầng (Silicon)

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183874

Model: SFSGA 11 SI-M5 M

Khối lượng: 2.00g

*Chân giác hút: Loại Non-rotate Mini , loại Non-rotate Mini,VFILB-SSH type..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183875

Model: SFSGA 14 SI-M5 M

Khối lượng: 2.10g

*Chân giác hút: Loại Non-rotate Mini , loại Non-rotate Mini,VFILB-SSH type..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183876

Model: SFSGA 16 SI-M5 M

Khối lượng: 2.30g

*Chân giác hút: Loại Non-rotate Small , loại Non-rotate Small,VFILB-SH type..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183877

Model: SFSGA 20 SI-M5 M

Khối lượng: 2.70g

*Chân giác hút: Loại Non-rotate Small , loại Non-rotate Small,VFILB-SH type..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183878

Model: SFSGA 22 SI-M5 M

Khối lượng: 3.10g

*Chân giác hút: Loại Non-rotate Small , loại Non-rotate Small,VFILB-SH type..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183994

Model: SFSGA 25 SI-PT1/8 M

Khối lượng: 6.40g

*Chân giác hút: loại lớn, loại Non-rotate lớn , loại VFI-L ..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183879

Model: SFSGA 33 SI-PT1/8 M

Khối lượng: 15.00g

*Chân giác hút: loại lớn, loại Non-rotate lớn , loại VFI-L ..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183880

Model: SFSGA 43 SI-PT1/8M

Khối lượng: 18.00g

*Chân giác hút: loại lớn, loại Non-rotate lớn , loại VFI-L ..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183881

Model: SFSGA 53 SI-PT1/8 M

Khối lượng: 26.00g

*Chân giác hút: loại lớn, loại Non-rotate lớn , loại VFI-L ..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183882

Model: SFSGA 63 SI-PT1/8 M

Khối lượng: 33.00g

*Chân giác hút: loại lớn, loại Non-rotate lớn , loại VFI-L ..

Hiển thị 1 đến 10 / 10 ( 1 Trang)