Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi nếu có thắc mắc về sản phẩm và yêu cầu báo giá.

Giác hút dạng 2.5 tầng (Silicon)

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183909

Model: SFSG 5 SI-M5 M

Khối lượng: 1.50g

*Chân giác hút: Loại Non-rotate Mini , loại Non-rotate Mini,VFILB-SSH type..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183910

Model: SFSG 7 SI-M5 M

Khối lượng: 1.60g

*Chân giác hút: Loại Non-rotate Mini , loại Non-rotate Mini,VFILB-SSH type..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183911

Model: SFSG 9 SI-M5 M

Khối lượng: 1.80g

*Chân giác hút: Loại Non-rotate Mini , loại Non-rotate Mini,VFILB-SSH type..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183912

Model: SFSG 12 SI-M5 M

Khối lượng: 2.20g

*Chân giác hút: Loại Non-rotate Mini , loại Non-rotate Mini,VFILB-SSH type..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183913

Model: SFSG 14 SI-M5 M

Khối lượng: 2.60g

*Chân giác hút: Loại Non-rotate Small , loại Non-rotate Small,VFILB-SH type..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183914

Model: SFSG 18 SI-M5 M

Khối lượng: 2.90g

*Chân giác hút: Loại Non-rotate Small , loại Non-rotate Small,VFILB-SH type..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183915

Model: SFSG 20 SI-M5 M

Khối lượng: 3.30g

*Chân giác hút: Loại Non-rotate Small , loại Non-rotate Small,VFILB-SH type..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183916

Model: SFSG 25 SI-PT1/8 M

Khối lượng: 8.00g

*Chân giác hút: loại lớn, loại Non-rotate lớn , loại VFI-L ..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183917

Model: SFSG 32 SI-PT1/8 M

Khối lượng: 16.00g

*Chân giác hút: loại lớn, loại Non-rotate lớn , loại VFI-L ..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183918

Model: SFSG 42 SI-PT1/8 M

Khối lượng: 26.00g

*Chân giác hút: loại lớn, loại Non-rotate lớn , loại VFI-L ..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183919

Model: SFSG 52 SI-PT1/8 M

Khối lượng: 31.00g

*Chân giác hút: loại lớn, loại Non-rotate lớn , loại VFI-L ..

GIÁC HÚT CAO SU

GIÁC HÚT CAO SU

Mã sản phẩm: 183920

Model: SFSG 62 SI-PT1/8 M

Khối lượng: 59.00g

*Chân giác hút: loại lớn, loại Non-rotate lớn , loại VFI-L ..

Hiển thị 1 đến 12 / 12 ( 1 Trang)