Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi nếu có thắc mắc về sản phẩm và yêu cầu báo giá.

Small

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 210974

Model: VFIL-S-5A

Khối lượng: 20.00g

*Đổi từ mã No.210189 VFIL-S-5. Lỗ của vị trí nối cuối thay đổi từ DIA 4 sang M5...

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 211006

Model: VFIL1-S-5-P12

Khối lượng: 15.00g

*Đổi từ mã No.210833 VFIL-S-5-P12. The size of the connect section to the metal bracket was changed ..

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 210975

Model: VFIL-S-10A

Khối lượng: 21.00g

*Đổi từ mã No.210607 VFIL-S-10.Lỗ của vị trí nối cuối thay đổi DIA 4 sang M5...

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 211008

Model: VFIL1-S-10-P12

Khối lượng: 16.30g

*Đổi từ mã No.210835 VFIL-S-10-P12. The size of the connect section to the metal bracket was changed..

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 211009

Model: VFIL1-S-10-P20

Khối lượng: 29.00g

*Đổi từ mã No.210836 VFIL-S-10-P20. The size of the connect section to the metal bracket was changed..

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 210976

Model: VFIL-S-20A

Khối lượng: 22.00g

*Đổi từ mã No.210548 VFIL-S-20. BF-5-M4 hole of the metal joint was changed to BF-5-M5 hole...

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 211010

Model: VFIL1-S-20-P12

Khối lượng: 17.60g

*Đổi từ mã No.210837 VFIL-S-20-P12. The size of the connect section to the metal bracket was changed..

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 211011

Model: VFIL1-S-20-P20

Khối lượng: 31.00g

*Đổi từ mã No.210838 VFIL-S-20-P20. The size of the connect section to the metal bracket was changed..

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 210977

Model: VFIL-S-30A

Khối lượng: 24.00g

*Đổi từ mã No.210608 VFIL-S-30.Lỗ của vị trí nối cuối thay đổi DIA 4 to M5...

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 211012

Model: VFIL1-S-30-P12

Khối lượng: 19.00g

*Đổi từ mã No.210839 VFIL-S-30-P12. The size of the connect section to the metal bracket was changed..

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 211013

Model: VFIL1-S-30-P20

Khối lượng: 32.00g

*Đổi từ mã No.210840 VFIL-S-30-P20. The size of the connect section to the metal bracket was changed..

VÒNG ĐỆM PHẲNG

VÒNG ĐỆM PHẲNG

Mã sản phẩm: 370244

Model: PHI.12

Khối lượng: 4.00g

..

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 210698

Model: VFILK-S-M12

Khối lượng: 9.00g

..

Hiển thị 1 đến 13 / 13 ( 1 Trang)