Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi nếu có thắc mắc về sản phẩm và yêu cầu báo giá.

Chân giác hút chống xoay (Mini)

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 211041

Model: VFILB2-SSH

Khối lượng: 28.00g

*Đổi từ mã No.210979 VFILB1-SSH.BF-5 of the metal joint was changed to BF-6...

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 211042

Model: VFILB2-SSH-P12

Khối lượng: 20.00g

*Đổi từ mã No.210980 VFILB1-SSH-P12.BF-5 of the metal joint was changed to BF-6...

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 211043

Model: VFILB2-SSH-20

Khối lượng: 31.00g

*Đổi từ mã No.210981 VFILB1-SSH-20.BF-5 of the metal joint was changed to BF-6...

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 211044

Model: VFILB2-SSH-20-P12

Khối lượng: 24.00g

*Đổi từ mã No.210849 VFILB-SSH-20-P12.BF-5(M4) of the metal joint was changed to BF-6(M5)...

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 131208

Model: NO1892-201

Khối lượng: 3.10g

..

Hiển thị 1 đến 5 / 5 ( 1 Trang)