Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi nếu có thắc mắc về sản phẩm và yêu cầu báo giá.

Chân giác hút chống xoay (Small)

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 211045

Model: VFILB2-SH

Khối lượng: 32.00g

*Đổi từ mã No.210983 VFILB1-SH.BF-5 of the metal joint was changed to BF-6...

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 211046

Model: VFILB2-SH-P12

Khối lượng: 25.00g

*Đổi từ mã No.210984 VFILB1-SH-P12.BF-5 of the metal joint was changed to BF-6...

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 211047

Model: VFILB2-SH-20

Khối lượng: 35.00g

*Đổi từ mã No.210985 VFILB1-SH-20.BF-5 of the metal joint was changed to BF-6...

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 211048

Model: VFILB2-SH-20-P12

Khối lượng: 27.00g

*Đổi từ mã No.210851 VFILB-SH-20-P12.BF-5(M4) of the metal joint was changed to BF-6(M5)...

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 131209

Model: NO1892-301

Khối lượng: 7.80g

..

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 211049

Model: VFILB2-SH 1/8

Khối lượng: 25.00g

*Đổi từ mã No.210987 VFILB1-SH 1/8.BF-5 of the metal joint was changed to BF-6...

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 211050

Model: VFILB2-SH 1/8-P12

Khối lượng: 19.00g

*Đổi từ mã No.210820 VFILB-SH 1/8-P12.BF-5(M4) of the metal joint was changed to BF-6(M5)...

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 211051

Model: VFILB2-SH 1/8-20

Khối lượng: 27.00g

*Đổi từ mã No.210853 VFILB-SH 1/8-20.BF-5(M4) of the metal joint was changed to BF-6(M5)...

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 211052

Model: VFILB2-SH 1/8-20-P12

Khối lượng: 22.00g

*Đổi từ mã No.210854 VFILB-SH 1/8-20-P12.BF-5(M4) of the metal joint was changed to BF-6(M5)...

Hiển thị 1 đến 9 / 9 ( 1 Trang)