Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi nếu có thắc mắc về sản phẩm và yêu cầu báo giá.

Chân giác hút bằng nhựa

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 211092

Model: VFILP-S-5-P12

Khối lượng: 7.00g

Thân nhẹ bằng nhựa.Trọng lượng: 15g -> 7g (nhẹ hơn 53.3% ). Hành trình: 5st..

Tags: NEW

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 211093

Model: VFILP-S-10-P12

Khối lượng: 7.00g

Thân nhẹ bằng nhựa.Trọng lượng: 15g -> 7g (nhẹ hơn 53.3% ). Hành trình: 5st..

Tags: NEW

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 211094

Model: VFILP-S-20-P12

Khối lượng: 8.00g

Thân nhẹ bằng nhựa.Trọng lượng: 17.6g -> 8g (nhẹ hơn 54.5%). Hành trình: 20st..

Tags: NEW

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 211095

Model: VFILP-S-30-P12

Khối lượng: 9.00g

Thân nhẹ bằng nhựa.Trọng lượng: 19g -> 9g (Trọng lượng giảm 52.6%). Hành trình: 30st..

Tags: NEW

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 211097

Model: VFILP-S-5

Khối lượng: 16.00g

Giảm trọng lượng với sự kết hợp giữa nhựa và nhôm hợp kim.Trọng lượng: 20g -> 16g (20% lighter).Hành..

Tags: NEW

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 211098

Model: VFILP-S-10

Khối lượng: 16.00g

Giảm trọng lượng với sự kết hợp giữa nhựa và nhôm hợp kim.Trọng lượng: 21g -> 16g (nhẹ hơn 23.8%).Hà..

Tags: NEW

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 211099

Model: VFILP-S-20

Khối lượng: 17.00g

Giảm trọng lượng với sự kết hợp giữa nhựa và nhôm hợp kim.Trọng lượng: 22g -> 17g (nhẹ hơn 22.7%).Hà..

Tags: NEW

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

CHÂN LẮP GIÁC HÚT

Mã sản phẩm: 211100

Model: VFILP-S-30

Khối lượng: 18.00g

Giảm trọng lượng với sự kết hợp giữa nhựa và nhôm hợp kim.Trọng lượng: 24g -> 18g (nhẹ hơn 25.0%).Hà..

Tags: NEW

Hiển thị 1 đến 8 / 8 ( 1 Trang)