Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi nếu có thắc mắc về sản phẩm và yêu cầu báo giá.

Loại NB

XI LANH KHÍ CẮT (KHÔNG GỒM LƯỠI CẮT)

XI LANH KHÍ CẮT (KHÔNG GỒM LƯỠI CẮT)

Mã sản phẩm: 130229

Model: GT-NB20 5-PULL

Khối lượng: 710.00g

..

XI LANH KHÍ CẮT (KHÔNG GỒM LƯỠI CẮT)

XI LANH KHÍ CẮT (KHÔNG GỒM LƯỠI CẮT)

Mã sản phẩm: 130230

Model: GT-NB20 5-PUSH

Khối lượng: 710.00g

..

XI LANH KHÍ CẮT (KHÔNG GỒM LƯỠI CẮT)

XI LANH KHÍ CẮT (KHÔNG GỒM LƯỠI CẮT)

Mã sản phẩm: 130231

Model: GT-NB20 10-PULL

Khối lượng: 720.00g

..

XI LANH KHÍ CẮT (KHÔNG GỒM LƯỠI CẮT)

XI LANH KHÍ CẮT (KHÔNG GỒM LƯỠI CẮT)

Mã sản phẩm: 130235

Model: GT-NB30 10-PULL

Khối lượng: 1,400.00g

..

XI LANH KHÍ CẮT(KHÔNG GỒM LƯỠI CẮT)

XI LANH KHÍ CẮT(KHÔNG GỒM LƯỠI CẮT)

Mã sản phẩm: 060477

Model: GT-NB20LW-10TM

Khối lượng: 785.00g

..

XI LANH KHÍ CẮT(KHÔNG GỒM LƯỠI CẮT)

XI LANH KHÍ CẮT(KHÔNG GỒM LƯỠI CẮT)

Mã sản phẩm: 060478

Model: GT-NB30LW-10TM

Khối lượng: 1,315.00g

..

Hiển thị 1 đến 6 / 6 ( 1 Trang)