Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi nếu có thắc mắc về sản phẩm và yêu cầu báo giá.

Ống Inox SS/Dao cắt ống

ỐNG INOX PHI.8

ỐNG INOX PHI.8

Mã sản phẩm: 340905

Model: 8*0.6*500

Khối lượng: 56.00g

..

ỐNG INOX PHI.8

ỐNG INOX PHI.8

Mã sản phẩm: 340906

Model: 8*0.6*1000

Khối lượng: 112.00g

..

ỐNG INOX PHI.8

ỐNG INOX PHI.8

Mã sản phẩm: 340907

Model: 8*0.6*1500

Khối lượng: 144.00g

..

ỐNG INOX PHI.12

ỐNG INOX PHI.12

Mã sản phẩm: 271527

Model: 12*0.6*500

Khối lượng: 88.00g

..

ỐNG INOX PHI.12

ỐNG INOX PHI.12

Mã sản phẩm: 271528

Model: 12*0.6*1000

Khối lượng: 169.00g

..

ỐNG INOX PHI.12

ỐNG INOX PHI.12

Mã sản phẩm: 271529

Model: 12*0.6*1500

Khối lượng: 250.00g

..

ỐNG INOX PHI.20

ỐNG INOX PHI.20

Mã sản phẩm: 281812

Model: 20*0.8*500

Khối lượng: 172.00g

..

ỐNG INOX PHI.20

ỐNG INOX PHI.20

Mã sản phẩm: 281813

Model: 20*0.8*1000

Khối lượng: 352.00g

..

ỐNG INOX PHI.20

ỐNG INOX PHI.20

Mã sản phẩm: 281814

Model: 20*0.8*1500

Khối lượng: 543.00g

..

DAO CẮT ỐNG

DAO CẮT ỐNG

Mã sản phẩm: 101206

Model: K-203

Khối lượng: 215.00g

..

Hiển thị 1 đến 10 / 10 ( 1 Trang)