Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi nếu có thắc mắc về sản phẩm và yêu cầu báo giá.

Van điều khiển tốc độ/van giảm áp .

THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC KHÍ

THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC KHÍ

Mã sản phẩm: 190009

Model: RSR

Khối lượng: 108.00g

..

VAN ĐIỀU KHIỂN BẰNG TAY

VAN ĐIỀU KHIỂN BẰNG TAY

Mã sản phẩm: 152308

Model: PB1-E

Khối lượng: 65.00g

..

VAN ĐIỀU KHIỂN BẰNG TAY

VAN ĐIỀU KHIỂN BẰNG TAY

Mã sản phẩm: 152306

Model: PBW1-E

Khối lượng: 75.00g

Thay thế cho mã No.300369 41PP..

TẤM GÁ CHO RSR 4P

TẤM GÁ CHO RSR 4P

Mã sản phẩm: 020830

Model: CP-055

Khối lượng: 2.00g

..

NÚT ẤN

NÚT ẤN

Mã sản phẩm: 152307

Model: PB1-C

Khối lượng: 5.00g

..

THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC KHÍ

THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC KHÍ

Mã sản phẩm: 190002

Model: SCO

Khối lượng: 29.00g

..

THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC KHÍ

THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC KHÍ

Mã sản phẩm: 002199

Model: AS1002F-04

Khối lượng: 5.50g

Thay thế cho mã No.001658 AS1001F-04..

THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC KHÍ

THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC KHÍ

Mã sản phẩm: 002200

Model: AS1002F-06

Khối lượng: 6.50g

Thay thế cho mã No.001660 AS1001F-06..

THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC KHÍ

THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC KHÍ

Mã sản phẩm: 002239

Model: AS1201F-M5-04A

Khối lượng: 5.10g

*Nâng cấp từ mã No.000212 AS1201F-M5-04. Tăng khả năng hoạt động của khóa kim bằng kiểu khóa đẩy. Tă..

THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC KHÍ

THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC KHÍ

Mã sản phẩm: 002288

Model: AS1201F-M5-06A

Khối lượng: 5.50g

*Nâng cấp từ mã No.000177 AS1201F-M5-06. Tăng khả năng hoạt động của khóa kim bằng kiểu khóa đẩy. Tă..

VAN XẢ KHÍ

VAN XẢ KHÍ

Mã sản phẩm: 002216

Model: AQ240F-04-00

Khối lượng: 5.00g

..

VAN XẢ KHÍ

VAN XẢ KHÍ

Mã sản phẩm: 002217

Model: AQ240F-06-00

Khối lượng: 6.00g

..

VAN ĐIỀU KHIỂN BẰNG TAY

VAN ĐIỀU KHIỂN BẰNG TAY

Mã sản phẩm: 210935

Model: VHK2-04F-04FL

Khối lượng: 15.00g

..

VAN ĐIỀU KHIỂN BẰNG TAY

VAN ĐIỀU KHIỂN BẰNG TAY

Mã sản phẩm: 210936

Model: VHK2-06F-06FL

Khối lượng: 16.00g

..

VAN ĐIỀU KHIỂN BẰNG TAY

VAN ĐIỀU KHIỂN BẰNG TAY

Mã sản phẩm: 210937

Model: VHK3-04F-04FL

Khối lượng: 15.00g

..

VAN ĐIỀU KHIỂN BẰNG TAY

VAN ĐIỀU KHIỂN BẰNG TAY

Mã sản phẩm: 210938

Model: VHK3-06F-06FL

Khối lượng: 16.00g

..

THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC KHÍ

THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC KHÍ

Mã sản phẩm: 001312

Model: ARJ210-M5BG

Khối lượng: 60.00g

..

THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC KHÍ

THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC KHÍ

Mã sản phẩm: 001382

Model: ARJ1020F-M5-04

Khối lượng: 16.00g

Lắp đặt kèm theo BKTmã 110655..

THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC KHÍ

THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC KHÍ

Mã sản phẩm: 001447

Model: ARJ1020F-M5-06

Khối lượng: 16.00g

Lắp đặt kèm theo BKTmã 110655..

BÀN GÁ BỘ ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC KHÍ

BÀN GÁ BỘ ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC KHÍ

Mã sản phẩm: 110655

Model: LX0109-102

Khối lượng: 8.00g

*Dùng cho bộ điều chỉnh áp lực khí ARJ1020F-05-04..

TẤM GÁ CHO ARJ1

TẤM GÁ CHO ARJ1

Mã sản phẩm: 002356

Model: ARJ1B2

Khối lượng: 14.00g

..

Hiển thị 1 đến 21 / 21 ( 1 Trang)